Sinh viên của trung tâm được tham gia miễn phí giờ học khoa chuyên nghành của đại học chính quy

2019.0904

Sinh viên của trung tâm được tham gia miễn phí giờ học khoa chuyên nghành của đại học chính quy

國語中心學員選讀師大正規課程

(限就讀2019年秋季班的學生)

 選課登記期間  99~ 920

 

為使國語中心的學員融入師大校園生活,與師大的學生一同學習,本校提供國語中心學員免費選修一門師大課程的機會。由於師大的開課時間為學期制(4個月),但國語中心為學季制(3個月),課程長度及時間會有所不同,請同學選修前多加注意簽證相關問題。

Ø 師大108年度第1學期為201999日開始至2020110日結束,本校不提供簽證延長文件

Ø 以中文授課之課程,必須為本中心5級以上學員才可選修;英語授課之課程,則無中文程度限制。

Ø 選讀大學部課程需附高中畢業證書;選讀研究所課程需附大學畢業證書。

若同學有意願選修師大課程,請於920日前至709辦公室申請及領取選課單。