Giới thiệu

中心影片介紹

Giới thiệu về Trung tâm đào tạo tiếng Hoa

MTC là một bộ phận của Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan và được thành lập vào mùa thu năm 1956. Hiện tại, MTC là trung tâm Hoa ngữ lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Đài Loan, với khoảng 1.700 sinh viên đến từ hơn 80 quốc gia đến học mỗi quý học (ba tháng). Sinh viên MTC đến từ các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Họ chia sẻ mục tiêu chung là muốn giao tiếp bằng tiếng Trung một cách hiệu quả - tương lai cơ hội việc làm cao; có niềm đam mê nghiên cứu văn hóa và lịch sử Trung Hoa. Nhiều sinh viên chưa bao giờ học tiếng Trung trước khi họ đăng ký tại MTC, và một số học viên có trình độ tiếng Trung tốt để bắt đầu ở trình độ trung cấp và cao cấp. Bất kể là động lực học tiếng Trung của bạn là gì, hay trình độ tiếng Trung của bạn như thế nào, MTC là môi trường học tập lí tưởng cho sự lựa chọn tuyệt vời của bạn.

Thành lập
Số lượng quốc gia khác nhau
Số lượng giáo viên
Số lượng sinh viên mỗi năm hơn