Đội tình nguyện quốc tế

Câu hỏi thường gặp

1. Khi nào chiêu mộ tình nguyện viên?
Suốt năm.
2. Đối tượng chiêu mộ tình nguyện viên?
Tất cả các sinh viên đang học tại MTC đều có thể đăng ký làm tình nguyện viên.
3. Chúng ta làm tình nguyện ở đâu?
Tại MTC.
4. Chúng ta có thể chọn công việc theo sở thích cá nhân không?
Không thể. Tất cả các công việc sẽ được giao cho tình nguyện viên sẽ được sắp xếp và không thể lựa chọn công việc tuỳ thích.
5. Có yêu cầu thế nào về mức độ thành thạo tiếng Trung gì không?
Kỹ năng tiếng Trung cơ bản là bắt buộc, nhưng không cần phải nộp bằng cấp của bạn.
6. Tôi muốn làm tình nguyện viên, làm thế nào để tôi tham gia?
Bạn có thể đăng ký tham gia trực tuyến bằng cách điền thông tin mẫu đơnTại đây và một nhân viên sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể!