MTC Online

 • Bước 1. Đăng ký miễn phí
  Vui lòng đăng ký trước (đăng ký miễn phí).

 • Bước 2. Khảo sát
  Sau khi đăng ký, vui lòng điền vào bản khảo sát để chúng tôi hiểu thêm về nhu cầu học tập của bạn

 • Bước 3. Đóng học phí và giáo trình trực tuyến
  Bạn có thể thanh toán giáo trình trực tuyến sau khi đăng nhập. Có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ tín dụng

 • Bước 4. Phỏng vấn trước nhập học
  Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc phỏng vấn với bạn trước khi lớp học bắt đầu, dạy bạn cách sử dụng giáo trình trực tuyến và có một cuộc họp giáo viên-học sinh. Nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tiến hành lớp học trực tuyến để bạn có thể làm quen với chương trình khoá học.
  ① Xác nhận các thiết bị cần thiết
  ② Làm quen với chức năng của nền tảng lớp học trực tuyến
  ③ Gặp gỡ với giáo viên của bạn
  ④ Xác nhận thời gian học
 • Bước 5. Lớp học bắt đầu
  Sau buổi phỏng vấn, chúng tôi sẽ thảo luận về lịch học với bạn, để bạn có thể bắt đầu nhập học.
  ① Có thể thêm lịch học theo thời gian biểu của bạn
  ② Thiết lập thời khoá biểu của bạn
  ③ Nhấp vào “bắt đầu học “
  ④ Lớp học bắt đầu