ทีมอาสาสมัครนานาชาติ

ปัญหาที่พบบ่อย

1. การรับสมัครอาสาสมัครเริ่มเปิดรับสมัครเมื่อใด?
รับสมัครอาสาสมัครตลอดทั้งปี
2. ใครคือผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากอาสาสมัคร?
นักเรียนต้องเรียนที่ศูนย์สอนภาษาจีนอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียน
3. สถานที่ให้บริการอาสาสมัครอยู่ที่ไหน?
บริการอาสาสมัครไม่ใช่บริการอาสาสมัครทั่วไปของชุมชน ฉะนั้นสถานที่ให้บริการส่วนมากอยู่ที่ศูนย์สอนภาษาจีน
4. อาสาสมัครสามารถเลือกหน้าที่งานได้อย่างอิสระหรือไม่?
ขอโทษด้วย! ไม่สามารถเลือกหน้าที่งานที่ตนเองชอบหรือวางแผนได้ งานทั้งหมดศูนย์สอนภาษาจีนจะเป็นคนแบ่งหน้าที่ให้ ไม่สามารถเลือกหน้าที่งานได้
5. อาสาสมัครจำเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาจีนไหมหรือทำต้องทำการทดสอบความสามารถทางภาษาจีนหรือไม่?
จำเป็นต้องมีทักษะทางภาษาจีนขั้นพื้นฐาน แต่ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองความสามารถ
6. ฉันต้องการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ฉันจะสมัครได้อย่างไร?
คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ได้ หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนแล้ว จะมีผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุดและทำการนัดหมายสัมภาษณ์แบบฟอร์มใบสมัคร