ประกาศตามหาสิ่งของที่หล่นหาย

ประกาศตามหาสิ่งของที่หล่นหาย

  1. ผู้ที่เก็บของที่หายได้ส่งของให้กับทีมแนะแนวนักศึกษาของศูนย์แห่งนี้
  2. แล้วก็กรอกข้อมูลรายละเอียด "การลงทะเบียนรายการของที่เก็บได้" ถ้าหากมีผู้มารับจะทำการตรวจสอบหมายเลขแล้วลงชื่อรับ แจ้งเจ้าของทรัพย์สินที่สูญหาย ถ้าหากไม่ทราบเจ้าของ จะแจ้งประกาศทรัพย์สินที่สูญหายบนเว็บไซต์ของศูนย์/ข้อมูลชีวิต / ประกาศทรัพย์สินที่สูญหายไป เพื่อประกาศให้ทราบ
  3. ทรัพย์สินที่สูญหายจะถูกจัดเก็บและแสดงไว้ในตู้เกฐทรัพย์สินที่สูญหายของทีมแนะแนวนักเรียนของศูนย์
  4. เพื่อให้เจ้าของสามารถมารับคืนได้ ภายในหกเดือนหลังจากมีผู้เก็บทรัพย์สินที่สูญหายได้ หลังจากที่ทุกคนระบุตัวตนอย่างถูกต้องแล้ว เซ็นชื่อรับของ
  5. สร้าง "แบบฟอร์มการลงทะเบียนทรัพย์สินที่สูญหาย" เจ้าของที่ทรัพย์สินที่สูญหายไปสามารถลงทะเบียนได้ที่กลุ่มคำแนะแนวนักเรียนของศูนย์นี้ และหากพบทรัพย์สินที่สูญหาย จะรีบแจ้งและให้มารับคืน

วิธีการจัดการหากสิ่งของไม่มีเจ้าของ

  1. หลังจากพบทรัพย์สินที่สูญหายหกเดือน หากไม่มีคนมาแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ควรส่งทรัพย์สินให้กับผู้ที่เก็บได้ ให้มาลงนามและเป็นเจ้าของ
  2. ถ้าหากบุคคลที่เก็บทรัพย์สินที่สูญหายได้สละสิทธิ์ ทรัพย์สินจะถูกส่งไปที่ศูนย์สอนภาษาจีน เพื่อกลุ่มนักศึกษาแนะแนวให้ใช้ หรือใช้เป็นของรีไซเคิลหรือเปลี่ยนเป็นเงินให้ศูนย์สอนภาษาจีน เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกิจหรือใช้ในกองทุนฉุกเฉิน
  3. วิธีนี้ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมของกลุ่มแนะแนวนักศึกษาของศูนย์ ได้ลงนามและได้ดำเนินการหลังจากผู้อำนวยอนุมัติ เมื่อทำการแก้ไขก็เช่นเดียวกัน