MTC ออนไลน์

 • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนฟรี
  กรุณาดำเนินการลงทะเบียนเรียนก่อน เป็นการลงทะเบียนเรียนฟรี

 • ขั้นตอนที่ 2 การสำรวจหลักสูตร
  หลังจากเสร็จการลงทะเบียน กรุณากรอกแบบสำรวจของหลักสูตรด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

 • ขั้นตอนที่ 3 ซื้อหลักสูตรและชำระเงิน
  หลังจากเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ สามารถเริ่มสั่งซื้อหลักสูตรและชำระเงิน เราใช้การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ เพื่อให้การจองหลักสูตรเป็นเรื่องง่าย

 • ขั้นตอนที่ 4 สัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียน
  ก่อนเริ่มเรียน พวกเราจะนัดคุณมาสัมภาษณ์ สอนคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ และพบกับอาจารย์ ผู้สอน เจ้าหน้าที่ของเราจะพาคุณไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว
  ① ยืนยันอุปกรณ์การเรียน
  ② คุ้นเคยกับวิธีการเรียน
  ③ พบกับอาจารย์ผู้สอน
  ④ ยืนยันเวลาของวิชาเรียน
 • ขั้นตอนที่ 5 เริ่มเรียน
  หลังจากการสัมภาษณ์ พวกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเวลาเรียน และให้คุณเริ่มเรียนได้ทันที
  ① เข้าเรียนตามเวลาของตารางเรียน
  ② กำหนดตารางเรียนของคุณ
  ③ คลิกเลือก "ไปที่ชั้นเรียน"
  ④ เริ่มเรียน