Консультирование студентов

Консультирование студентов

Name Duties Contact Info
CHAO-MEI TU Leader 02-7749-5117 tuc@ntnu.edu.tw
YI-ZHEN LIN Admissions, student services and activities 02-7749-5138 yichen@ntnu.edu.tw
YI-WEN WANG 02-7749-5152 avis0709@ntnu.edu.tw
SHU-FAN ZHUANG 02-7749-5123 ayukawa@ntnu.edu.tw
CHIEN RU CHANG 02-7749-5897 chenyujungtw@ntnu.edu.tw
HOLLY CHEN 02-7749-5140 holly@mtc.ntnu.edu.tw